Vanaf 2020 wordt de mogelijkheid ontwikkeld om zelf uw huisartsendossier in te kunnen zien. Dit gaat via het systeem OPEN. U kunt dan alles nog eens rustig nalezen wat er is besproken met uw arts of assistente of u kunt bijvoorbeeld uw herhaalrecepten aanvragen via deze app of website. Het is altijd al mogelijk geweest om uw dossier te kunnen inzien bij de huisarts. Zolang de app of website nog niet werkt, blijft deze mogelijkheid ook bestaan. Meer informatie volgt nog.

 

Coronavirus

BELANGRIJK: Denkt u dat u besmet bent geraakt met het Coronavirus kom dan NIET naar de praktijk maar neem telefonisch contact met ons op! Tel. 078 – 621 56 21, keuzenummer 3. Heeft u milde griepklachten dan hoeft u niet per sé te bellen met de praktijk maar blijft u 2 weken thuis. Als uw klachten verergeren dan neemt u wel contact op met de huisartsenpraktijk.

Bij griepklachten:

  1. Heeft u contact gehad met iemand die besmet is met het Corona virus 2019nCoV ?
  2. Vindt de omgeving u kortademig?
  3. Heeft u de neiging om flauw te vallen?
  4. Heeft u last van zweten en/of braken?
  5. Kunt u niet meer op uw benen staan?
  6. Komt u de trap niet meer op?
  7. Moet u ondersteund worden bij lopen?
  8. Als u onder een risicogroep valt (met een of meer van deze klachten) dan moet u wel contact opnemen met de assistente. Denk hierbij aan: u bent ouder dan 70 jr, u heeft fors overgewicht, u heeft diabetes, bent longpatiënt of u heeft een hart- en vaatziekte. U heeft een verminderde weerstand door medicijnen of een ziekte.

Indien u een of meer van bovenstaande vragen met

ja

heeft beantwoord, geef dit aan bij uw aanmelding en wacht instructies af van de assistente.

 

De praktijk is gesloten voor de ‘normale zorg’. De assistentes inventariseren uw klachten. Daarna overleggen zij met de huisarts. De assistente of de huisarts belt u daarna terug met adviezen of als het écht nodig is krijgt u een afspraak bij de huisarts. U heeft géén klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts!

Als u WEL klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijf dan 2 weken thuis. Als het nodig is dat u wordt onderzocht door de huisarts dan is er een speciaal spreekuur waarbij de huisarts beschermende kleding kan dragen. Volg de adviezen van de assistente op!

De meeste mensen die besmet zijn met het Coronavirus hebben een mild ziekteverloop. De symptomen kunnen zijn: koorts (temperatuur is dan hoger dan 38 graden Celsius), hoesten, moeheid, slijmproductie, kortademigheid, spierpijn, hoofdpijn, braken en/of diarree, ontstoken oog, verlies van smaak/geur, pijn aan/in de borstkas.

 

Daarnaast vragen we u zoveel mogelijk ALLEEN op het spreekuur te komen. Wanneer u echt niet alleen kunt komen, mag er maximaal 1 begeleider per patiënt mee de praktijk in.

Afspraken maken en herhaalrecepten aanvragen kan uitsluitend telefonisch of via mail en niet aan de balie. Ook verwijsbrieven zullen wij, waar mogelijk, via mail naar u toesturen en worden niet meer opgehaald aan de balie.

Deze tijdelijke maatregelen zijn helaas nodig om fysiek contact in de praktijk waar mogelijk te beperken omdat hier patiënten komen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van een ernstig ziektebeeld bij Corona besmetting. We hopen dat u begrip heeft voor deze situatie.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

 

Voor een steuntje in de rug bij stoppen met roken kunt u individueel begeleiding krijgen vanuit de huisartsenpraktijk of in groepsverband vanuit Balanz.

Er wordt met u gekeken wat u nodig heeft om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken.

In het jaar 2020 hebben de zorgverzekeraars besloten om het stoppen met roken te vergoeden.

U kunt contact opnemen met de assistente en een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek met Jacoba, praktijkondersteuner van de huisarts.

  • 1
  • 2