Met ingang van 1 maart 2019 starten de huisartsen in de Stadspolders een wandelgroep.

Doel:

Het stimuleren van beweging en een actievere levensstijl.

Regelmatig bewegen heeft voor iedereen een gunstig effect op de gezondheid, zowel lichamelijk: een betere conditie, vermindering van kans op aandoeningen als hart- en vaatziekten en suikerziekte, als geestelijk: verbetering van de stemming.

Voor wie:

Voor mensen die meer willen bewegen, maar zelf er niet toe komen en ingeschreven staan bij één van de huisartsenpraktijken in de Stadspolders.

Wanneer:

Start 1 maart, op dinsdag en vrijdag, gedurende 13 weken onder leiding van één van de huisartsen wordt een wandeling van ongeveer 30 min gemaakt.

Start om 12.00u bij de hoofdingang van het Polderwiel.

Het is vrijblijvend, er zijn geen kosten aan verbonden, maar wij hopen dat dit een opstap is naar een andere laagdrempelige bewegingsactiviteit of naar een reguliere sport(school).

Tot ziens.

Beste patiënten,

 

Per januari 2019 neem ik afscheid van deze huisartsenpraktijk, na 3 plezierige jaren hier te hebben gewerkt als waarnemend huisarts (en 1 jaar mijn opleiding tot huisarts te hebben mogen starten).

Vanwege de grote impact van het woon-werk verkeer, met name op het gezinsleven, heb ik een andere huisartsenpraktijk gezocht dichterbij huis.

Hartelijk dank voor de afgelopen jaren dat ik, tezamen met dokter Wilhelmus en dokter Tober, uw huisarts kon zijn.

Alvast de beste wensen en een gezond 2019.

 

Dokter Gladys Castro.

Voor een steuntje in de rug bij stoppen met roken kunt u individueel begeleiding krijgen vanuit de huisartsenpraktijk of in groepsverband vanuit Balanz.

Er wordt met u gekeken wat u nodig heeft om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken.

U kunt contact opnemen met de assistente en een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek met Jacoba, praktijkondersteuner van de huisarts.

 

M. Tober afwezig:

24 februari t/m 3 maart

25 maart

28 april t/m 5 mei

10 juni

4 augustus t/m 25 augustus

 

E. Wilhelmus afwezig:

10 t/m 17 maart

21 april t/m 28 april

30 mei

10 juni

14 juli t/m 4 augustus

 

 

Algemene vrije dagen waarop de praktijk gesloten is: Koningsdag 27 april, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e kerstdag 25 en 26 december, nieuwjaarsdag 1 januari.

 

 

J. Barendregt

13 t/m 17 februari

20 t/m 27 maart

10 t/m 14 april

22 april

29 mei t/m 2 juni

10 juni

16 juni t/m 7 juli