Herhaalmedicatie

Onder herhaalmedicatie wordt verstaan: medicijnen die u langdurig moet gebruiken en die eerder door uw huisarts zijn voorgeschreven.

Wanneer we bij een aanvraag vinden dat u voor controle op het spreekuur moet komen of om het gebruik te bespreken, proberen we contact met u op te nemen om een afspraak te maken.

Regeling met de apotheek.

  • Recepten die voor 11:00 uur aangevraagd worden liggen de volgende werkdag na 16:00 uur bij de apotheek klaar. 
  • Herhaalmedicatie kan met "herhaalgemak" via de apotheek geregeld worden. Voor informatie hierover kunt u terecht bij uw apotheek.
  • Herhaalmedicatie kan via de apotheek in een baxterrol geleverd worden. Hier zijn de medicijnen per dag en per gift verpakt. Voor meer informatie over de levering in baxterrol kunt u contact opnemen met uw apotheek. Voor de aanvraag van medicatie in baxterrol kunt u contact opnemen met uw huisarts

Telefonisch aanvragen van herhaalmedicatie

Herhaalmedicatie kan via de receptenlijn ingesproken worden. Bel 078-6215621 en toets 2. U dient te vermelden:

  • Naam en geboortedatum.
  • Naam medicijn.
  • Sterkte medicijn.
  • Gebruik per dag.
  • Hoeveelheid die nodig is.
  • Telefoonnummer waarop u te bereiken bent.

Online aanvragen van herhaalmedicatie

Onvolledige aanvragen worden niet behandeld.